Philips IntelliSpace Portal 12 – najnowsza generacja platformy do zaawansowanej diagnostyki wspomaganej sztuczną inteligencją

Kompleksowa platforma do diagnostyki najtrudniejszych przypadków klinicznych System IntelliSpace Portal 12 to jedno uniwersalne rozwiązanie do zaawansowanej wizualizacji (ang. Advanced Visualization) w diagnostyce obrazowej. System przyspiesza i usprawnia pracę oraz podnosi pewność diagnozy — zwłaszcza podczas interpretacji obrazów oraz badań kontrolnych złożonych przypadków klinicznych. Dzięki jednemu zintegrowanemu środowisku pracy pozwala on na komunikowanie się specjalistów…