IFM_201504 całość l - page 1

177
Biograph mCT Flow
TM
Ultranowoczesny skaner PET/CT firmy Siemens
healthcare.siemens.pl
OBRAZOWANIE
183 Hiperpolaryzacyjne związki kontrastujące w MRI
187 Nowa koncepcja aparatu RTG
191 Detektory DRX Plus
195 J-PET Pozytonowy Emisyjny Tomograf
199 Stożkowa TK w stomatologii
203 Kliniczne pomiary USG
KONTROLA JAKOŚCI
209 Akredytacja laboratoriów
– praktyczny poradnik
spełnienia wymogów. Cz. IX
213 Dozymetria środowiskowa
RADIOTERAPIA
188 Radioterapia oparta na MR
206 Unieruchomienie
pacjenta w SBRT
225 Planowanie w brachyterapii
217 Boost EBRT w leczeniu
nowotworu szyjki macicy
229 Techniki napromieniania – radiochirurgia
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...68
Powered by FlippingBook