Czytelnia

Wstęp
Zapytanie ofertowe to zaproszenie dla dostawców, by wzięli udziału w procesie składania ofert, który ma na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. Struktura, jakość i liczba informacji znajdujących się w takich zapytaniach przeważnie mają niewiele wspólnego z wymogami, jakie nakłada na sektor publiczny
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiera szczegółowe informacje o zamawianym
towarze lub usłudze, dzięki którym możemy mieć pewność, że otrzymane oferty będą przedstawiały
wycenę dokładnie tego, czego potrzebujemy.

Zapytanie ofertowe powinno zawierać: specyfikację przedmiotu zamówienia, termin realizacji oraz termin składania ofert, kryteria wyboru oferenta, informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu składania ofert częściowych, opcjonalnie informacje na temat przebiegu realizacji zlecenia. W przypadku zakupu urządzeń medycznych, oprócz wymagań stawianych przez Prawo zamówień publicznych, w zapytaniu ofertowym powinny znaleźć się informacje wynikające z wymagań zawartych w Ustawie o wyrobach medycznych, a w przypadku urządzeń radiologicznych – w Prawie atomowym oraz we współuczestniczących rozporządzeniach.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 71 733 16 60, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, UK,
e-mail: dominika.oborska@nhs.net