Czasopismo „Inżynier i Fizyk Medyczny” jest recenzowanym dwumiesięcznikiem poświęconym doświadczeniom w dziedzinach biologii, chemii, medycyny i techniki. Na jego łamach są publikowane oryginalne prace naukowe, techniczne lub opisujące nowe instrumenty i badania:

  • prace przeglądowe
  • prace kliniczne
  • przegląd prasy zagranicznej, recenzje książek, relacje z targów,
  • materiały sponsorowane (reklamy i artykuły).

Nadsyłane prace nie mogą być publikowane w innych czasopismach. Rozpatrywane będę wyłącznie prace do których dołączono oświadczenie Autorów.

Prace do oceny należy przesyłać na adres:
j.lewandowski@zahir.pl

Pliki do pobrania.

INSTRUKACJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁU

OŚWIADCZENIE AUTORA ARTYKUŁU