Czytelnia

Modernizacja Zakładów Diagnostyki Obrazowej wymaga kompleksowych działań mających na celu:

– dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów sanitarnych i pod kątem przepisów radiologicznych,
– dokonanie analizy istniejących osłon radiologicznych i wykonanie nowego projektu osłon radiologicznych
pod kątem nowych urządzeń RTG,
– rozważenie konfiguracji aparatury RTG pod kątem potrzeb placówki i klasyfikacji NFZ-etu,
– rozważenie wyboru pomiędzy analogowymi aparatami RTG z cyfrową radiografią pośrednią (CR ) a systemami w pełni cyfrowymi opartymi na detektorach cyfrowych (DR-y).

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny, 1, 2012, 113-116

Marcin Surman

tel. +48 604 209 209, e -mail: m.surman@panamed.pl
Modernizacja Zakładów Diagnostyki Obrazowej