AktualnościCzytelnia

Program zapewnienia jakości

Program zapewnienia jakości aparatury ultrasonograficznej budzi wiele kontrowersji. Zakłada się, że ultrasonografia, w przeciwieństwie do metod wykorzystujących promieniowanie jonizujące, jest nieszkodliwa a aparatura – zwłaszcza nowo zakupiona – niezawodna. Ponadto uważa się, że diagnosta może dostrzec nieprawidłowości systemu obrazowania podczas rutynowej pracy. Powyższe przekonania nie eliminują konieczności przeprowadzania testów kontroli jakości. Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu obrazowania, prowadzi w ostateczności do błędnej diagnozy, co stanowi realne zagrożenie dla pacjentów. Regularnie wykonywane procedury pomiarowe pozwalają zauważyć degradację parametrów aparatu, zanim wpłyną na jakość obrazów diagnostycznych. Ponadto, rozpoznanie nieprawidłowości może okazać się pomocne w odnalezieniu ich przyczyny. Niektóre negatywne zmiany zachodzą bardzo szybko, tym samym zauważenie ich nie stanowi problemu. Inne natomiast, postępujące stopniowo i w dłuższym czasie, nie są już tak oczywiste, zwłaszcza gdy są dodatkowo kamuflowane przez anatomię tkanek pacjenta.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Małgorzata Szewczyk, Mateusz Weżgowiec, Elżbieta Pater, Piotr Kasprzak, Anna Banaszak

Pracownia Kontroli Jakości Aparatury Rentgenodiagnostycznej, Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii, Dolnośląskie Centrum Onkologii, e-mail: szewczyk.m@dco.com.pl