Czytelnia

Wstęp

Zawód technika elektroradiologii uprawnia do obsługiwania urządzeń dedykowanych do celów medycznych, w tym również urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Stosowanie promieniowania jonizującego było i jest do dzisiaj kojarzone głównie z diagnostyką medyczną, głównie rentgenowską. Młody człowiek, decydując się na naukę w studium medycznym na kierunku elektroradiologia, nie kojarzył go z pracą w obszarze radioterapii. W ostatnich latach ta sytuacja się zmienia. Dostrzegana jest rola techników elektroradiologii w procesie radioterapii. Nowoczesna radioterapia jest bardzo zaawansowana technologicznie. Rola techników nie ogranicza się jedynie do układania pacjentów w pozycji terapeutycznej. W tym tekście skupimy swoją uwagę na technikach pracujących w zakładach teleradioterapii.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Michał Walczak¹, Paweł Kukołowicz²

1 Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, tel. +41 367 44 31, e-mail: michalwa@onkol.kielce.pl
2 Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa