AktualnościCzytelniaNaukowe

Artykuł przedstawia charakterystykę „pola i promieniowania elektromagnetycznego” wykorzystywanego w placówkach medycznych – przy urządzeniach elektrochirurgicznych i fizykoterapeutycznych oraz skanerach rezonansu magnetycznego – a także związanych z nimi zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, wynikających z oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko pracy.

Słowa kluczowe: zagrożenia elektromagnetyczne, skaner rezonansu magnetycznego, urządzenie fizykoterapeutyczne, diatermia elektrochirurgiczna.

Abstract

The paper presents the characteristic of „electromagnetic field and radiation” which is used in medical centers – in electrosurgical and physiotherapeutic devices and magnetic resonance scanners – as well related safety hazards for patients and workers, caused by electromagnetic fields influence on humans and work environment.

Key words: electromagnetic hazards, magnetic resonance scanner, physiotherapeutic device, electrosurgical device

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2012: www.inzynier-medyczny.pl

 Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 22 623 46 50, e-mail: jokar@ciop.pl