Czytelnia

mZdrowie to termin, którym określa się świadczenie usługi medycznej lub usługi w zakresie zdrowia publicznego za pośrednictwem urządzeń mobilnych [1-5]. Jest on powszechnie stosowany w odniesieniu do przenośnych urządzeń komunikacyjnych, takich jak telefony komórkowe, tablety i urządzenia PDA (Personal Digital

Assistant), znajdujących zastosowanie w aplikacjach medycznych. W zakresie ochrony zdrowia i informacji zdrowotnej mZdrowie należy do szerokiego pojęcia e-Zdrowia, które oznacza wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT (Information and Communications Technology) w celu oferowania usług zdrowotnych oraz udzielania informacji o zdrowiu. Aplikacje stosowane w mZdrowiu obejmują również urządzenia peryferyjne współpracujące z urządzeniami mobilnymi [6-11]. Użyteczność usług mZdrowia potwierdzono w gromadzeniu danych klinicznych, elektronicznej historii choroby oraz dostarczaniu informacji medycznej dla praktyków, naukowców i pacjentów. mZdrowie pozwala monitorować parametry życiowe pacjenta w czasie rzeczywistym i podejmować decyzje odnośnie zalecanych procedur medycznych na odległość.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Wojciech Glinkowski

Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia

Czytaj cały artykuł on-line