Czytelnia

Głównymi założeniami radioterapii są uzyskanie kontroli miejscowej guza przy równoczesnej
ochronie narządów krytycznych. Pierwszy cel osiągany jest w momencie zwalczenia komórek nowotworowych
w procesie napromieniania pacjenta. Przyjmując założenia, że oddziaływanie promieniowania
jest przypadkowe (proces stochastyczny), przeżycie pojedynczej komórki jest bardzo mało
prawdopodobne oraz początkowa liczba komórek nowotworowych jest bardzo duża, prawdopodobieństwo
uzyskania kontroli miejscowej PKM można wyrazić następującym wzorem…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Marzena Mrozowska

Zakład Fizyki Medycznej, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

Paweł Kukołowicz

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

Czytaj cały artykuł on-line