Czytelnia

 

Ocena jakościowa obrazów diagnostycznych, uzyskanych w  radiologicznych systemach analogowych, odbywa się na podstawie subiektywnej oceny obrazów fantomowych (ocena wizualna).  Stworzenie narzędzia obiektywnej oceny jakości obrazowania oraz parametrów detektora obrazu w rutynowych testach kontroli wymaga przeprowadzenia ilościowej analizy tego obrazu. Technologia detektorów cyfrowych oraz stosowane w niej metody akwizycji i prezentacji obrazów pozwalają na implementację metod matematycznych w tej ocenie. W  procesie ewaluacji stosuje się parametry, które szczegółowo opisują informację pozyskaną w trakcie obrazowania (parametry ilościowe), tj.: MTF (Modulation Transfer Function), NPS (Noise Power Spectrum) i DQE (Detective Quantum Efficiency). Dla prawidłowo działającego systemu obrazowania powinny być one stałe w czasie, a w przypadku jakichkolwiek zmian w obrazowaniu muszą charakteryzować się większą czułością na tę zmienność niż w przypadku metod konwencjonalnych. Powinny również umożliwiać ocenę jakości obrazowania, niezależnie od subiektywnych aspektów oraz umiejętności obserwatora. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę ilościową cyfrowych detektorów obrazowych w zakresie parametrów: STP (Signal  Transfer Properties), SNR (Signal to Noise Ratio) i MTF (Modulation Transfer Function) [1]. W drugiej części opisano kolejne parametry determinujące jakość obrazowania jako wskaźniki zdolności przenoszenia sygnału użytecznego i szumu oraz rejestracji sygnałów: NPS, NNPS (Normalized Noise Power Spectrum) i DQE.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Akademicki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department,
Wolverhampton, United Kingdom
Sylwia Wiśniewska-Kubka

Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska,

Dział Medycyny Nuklearnej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum
Medycyny Ratunkowej, Dział Medycyny Nuklearne