Czytelnia

Zawód technika elektroradiologii należy do zawodów średniego szczebla pracowników służby zdrowia,
jednak jego wagę dostrzeżono stosunkowo niedawno. Rozwój zawodu technika elektroradiologii na terenie naszego kraju nie można uznać za spektakularny w odniesieniu do innych krajów europejskich, w których elementy dotyczące kształcenia oraz możliwości poszerzania zakresu kwalifikacji funkcjonują na co dzień od kilkunastu lat, a które w dalszym ciągu są przenoszone na naszą rzeczywistość. Czemu zatem można zawdzięczać zmiany w podejściu do techników elektroradiologii
i wykonywanych przez nich obowiązków?

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Agnieszka Janaszczyk

Centrum szkoleń A&M

Czytaj cały artykuł artykuł on-line