Czytelnia

W dobie szybkiego rozwoju technologii komputerowych nastąpił gwałtowny postęp związany
z technikami obrazowania w medycynie. Miniaturyzacja podzespołów oraz znaczne przyspieszenie
wydajności komputerów otworzyły drzwi do nowych możliwości związanych z polepszeniem jakości
obrazów diagnostycznych, m.in. w tomografii komputerowej (TK). Innowacyjne technologie i rozwiązania
pozwalają na zastosowanie nowych technik otrzymywania obrazów TK o wyższej jakości
przy jednocześnie zwiększonej ochronie pacjenta…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Tomasz Kraśnicki

Maciej Guziński

Przemysław Podgórski

Marek Sąsiadek

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Czytaj cały artykuł on-line