Czytelnia

Brachyterapia, nazywana czasami curieterapią (od nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie), jest terapią kontaktową. Polega na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego są siedztwie. Podstawowym zastosowaniem brachyterapii jest leczenie zmian nowotworowych, ale jest ona wykorzystywana również w terapii chorób układu krążenia, w leczeniu keloidu, nadczynności tarczycy, czerwienicy prawdziwej, chorób gałki ocznej itd. Brachyterapię stosuje się zarówno jako samodzielne leczenie radykalne, jak i część skojarzonej terapii np. z chirurgią, teleradioterapią, leczeniem paliatywnym. Brachyterapia funkcjonuje również jako ratunkowa.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Wojciech Bulski, Maria Kawczyńska
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie