Aktualności

Logo Inżyniera Medycznego ost

poleca

VII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM,

które odbędzie się w Czarnej k/Ustrzyk Dolnych w dniach 4-6 września 2014, na terenie Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnego Perła Bieszczadów.

Program ramowy VII Krajowego Spotkania Sekcji Radioterapii PTFM
Czarna, 4 – 6 września 2014 r.
Czwartek 4 września:
9.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 Powitanie uczestników Marzena Janiszewska, Paweł Kukołowicz, przedstawiciel lokalnego organizatora
10.45 – 14.00 Pierwszy panel prowadzenie Dr Agnieszka Skrobała, Dr Włodzimierz Łobodziec
10.45 – 11.45 „Kolimatory urządzeń do teleradioterapii – wczoraj i dziś”. Dr Wł. Łobodziec
11.45 – 12.15 „Wdrożenie do praktyki klinicznej akceleratora formującego wiązkę w technice VMAT”. Dr Marzena Morawska-Kaczyńska
12.15 – 12.45 Prezentacja 1 Wielkopolskie Centrum Onkologii – Poznań
12.45 – 13.15 Prezentacja 2 Szpital Uniwersytecki Kraków
13.15 – 14.00 Prezentacja Firmy Varian
14.00 – 15.20 Obiad
15.20 – 17.35 Drugi panel prowadzenie Dr Marzena Morawska – Kaczyńska, mgr inż. Jerzy Szostecki
15.20 – 15.50 Prezentacja 3 Dolnośląskiego Centrum Onkologii
15.50 – 16.20 Prezentacja 4 Centrum Onkologii Bydgoszcz
16.20 – 16.50 „Testy kontrolne akceleratora pracującego w trybie dynamicznym”. mgr Edyta Kądziołka.
16.50 – 17.35 Prezentacja Firmy TMS
17.35 – 18.00 Przerwa kawowa oraz podsumowanie dnia
Ok. 20.30 Uroczysta kolacja

Piątek 5 września:
8.00 – Śniadanie
9.00 – 11.30 Trzeci panel prowadzenie Dr Aleksandra Grządziel, Dr Marzena Janiszewska
9.00 – 9.30 „Dozymetryczne aspekty kontroli aparatu tomoterapeutycznego”. Dr Tomasz Piotrowski
9.30 – 10.00 „Fizyczne aspekty kontroli jakości urządzenia CyberKnife” mgr Zbigniew Maniakowski
10.00 – 10.30 „System EPIQA jako sposób weryfikacji technik dynamicznych aparatu True Beam”. mgr Maciej Raczkowski
10.30 – 11.15 Prezentacja Firmy Canberra Packard
11.15 – 12.00 Prezentacja Firmy Astra – Sun Nuclear
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.45 Trzeci panel, prowadzenie Dr Tomasz Piotrowski, mgr Krzysztof Bogaczyk
12.30 – 13.00 Prezentacja 5 Centrum Onkologii – Instytut Warszawa Wawelska
13.00 – 13.30 Prezentacja 6 Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Olsztyn
13.30 – 14.00 Prezentacja 7 Opolskie Centrum Onkologii Opole
14.00 – 14.45 Prezentacja Firmy Elekta
14.45 – 16.00 Obiad
16.00 – 17.30 Czwarty panel, prowadzenie Prof. Paweł Kukołowicz, mgr Paweł Czajkowski
16.00 – 16.30 „Zarządzanie ryzykiem w radioterapii – rola fizyków medycznych”. Dr Agnieszka Skrobała
16.30 – 17.00 „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zawodzie fizyka medycznego
– zagrożenia i możliwości”. Mgr Barbara Rożek
17.00 – 17.30 „Aspekty wdrożenia akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w
Zakładach Fizyki Medycznej”. Dr Marzena Janiszewska
17.30 – 17.45 Podsumowanie dnia
Ok. 20.30 ognisko/grill w zależności od pogody

Sobota 6 września:
8.00 – Śniadanie
9.00 – 11.30 ewentualne dodatkowe prezentacje, podsumowanie, wybór kolejnego miejsca i
tematu konferencji.