CzytelniaNaukowe

Streszczenie

Operacje neurochirurgiczne niosą ze sobą wysokie ryzyko powikłań w postaci deficytów pooperacyjnych. Dlatego wykonywane są badania funkcjonalne MR (fMRI) mózgu pozwalające  wskazać lokalizację struktur istotnych funkcjonalnie sąsiadujących z  guzem. Wiedza ta jest bardzo ważna podczas planowania operacji neurochirurgicznych. Neurochirurg, znając tę mapę, może oszczędzić wskazane obszary.

Słowa kluczowe: fMRI, mapowanie mózgu

Abstract

Neurosurgical operations carry a  high risk of surgery-induced postoperative neurological deficits. That is why functional MRI (fMRI) the brain is of  performed to show the localization of functionally relevant brain structures adjacent to a brain tumor. This knowledge is very important for planning neurosurgical operations. The neurosurgeon knowing such a map can spare these identified regions during an operation.

Key words: fMRI, brain mapping

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2014: www.inzynier-medyczny.pl

Justyna Kozub,

Anna Paciorek,

Andrzej Urbanik
Katedra Radiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, tel. +48 12 424 77 61, fax +48 12 424 73 91, e-mail: radiologia@su.krakow.pl