CzytelniaNaukowe

Streszczenie
Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet. Kardiotoksyczność uzupełniającego leczenia pooperacyjnego u kobiet chorych na raka piersi staje się na całym świecie coraz większym problemem terapeutycznym. Zarówno radioterapia, jak i chemioterapia stosowane jako metody leczenia powodują kardiologiczne powikłania. W przypadku połączenia obydwu technik leczenia ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności znacznie wzrasta.
Zaburzenia i uszkodzenia kardiologiczne zaliczane są do wczesnych i późnych powikłań po radioterapii. Powikłania wczesne (kardiotoksyczność ostra) najczęściej ujawniają się w ciągu kilku tygodni (do roku) po zakończeniu leczenia promieniowaniem jonizującym. Powikłania te dotyczą głównie osierdzia oraz zastawek serca. Natomiast uszkodzenia późne (kardiotoksyczność przewlekła) to przede wszystkim choroby naczyń wieńcowych, ale również mięśnia sercowego czy układu przewodzącego serca. Pojawiają się zwykle w ciągu 10-15 lat po napromienianiu.
Wraz z rozwojem technik radioterapii dawka, jaką otrzymuje serce, uległa znacznej minimalizacji. Również postęp w chemioterapii powoduje zmniejszenie powikłań kardiologicznych. Nadal jednak zaburzenia i uszkodzenia serca stanowią znaczną część skutków ubocznych leczenia onkologicznego.
Słowa kluczowe: kardiotoksyczność, rak piersi, radioterapia, chemioterapia

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 209-213

Justyna Wittych1, Marta Wachowicz1, Paweł Banatkiewicz2, Stanisław Mitura3, Iwona Gisterek2, 3
1 Zakład Fizyki Medycznej – Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie, Euromedic Polska, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, tel. +48 94 71 11 300, e-mail: jkwg@wp.pl
2 Zakład Radioterapii – Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie, Euromedic Polska, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
3 Zakład Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-441 Koszalin