Czytelnia

Streszczenie

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe pozwala na obrazowanie koron zębów oraz brzegu wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy. Powstaje poprzez ustawienie promienia centralnego zgodnie z przebiegiem skrzydła, które zagryza pacjent.

Słowa kluczowe: radiografia, technika skrzydłowo-zgryzowa, pozycjoner

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Piotr Malisz, Anna Duis
Zakład Elektroradiologii, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, +48 12 421 41 41, e-mail: piotr.malisz@uj.edu.pl