CzytelniaNaukowe

Wprowadzenie
Jedną z metod radiologicznych wykorzystywanych w diagnostyce stomatologicznej jest badanie pantomograficzne. Jest to badanie pozwalające na obrazowanie struktur zakrzywionych twarzoczaszki. Zdjęcie pantomograficzne jest obrazem warstwowym wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy powstającym poprzez synchroniczny obrót układu lampa rentgenowska (źródło promieniowania) – detektor promieniowania wokół głowy pacjenta. Zarówno lampa, jak i detektor są umieszczone na zewnątrz pacjenta – zdjęcia zewnątrzustne. Na fotografii 1 przedstawiono zdjęcie pantomograficzne wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy…

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 193-196

Piotr Malisz1, Andrzej Urbanik2
1 Zakład Elektroradiologii, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. Michałowskiego 12, Kraków, tel. +48 12 634 33 97 (wew. 43), e-mail: piotr.malisz@uj.edu.pl
2 Katedra Radiologii UJ CM, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków