Czytelnia

Kamera endoskopowa
Zestaw elementów do pozyskiwania i prezentacji obrazów medycznych w robocie da Vinci przedstawiono na fotografii 13. Kamera widoczna jest na pierwszym planie. W głębi omówione wcześniej elementy: konsola chirurga oraz moduł pozyskiwania i przetwarzania obrazów. Kamera wprowadzana jest za pomocą ramienia robota do wnętrza ciała pacjenta. Ramię robota (Fot. 14) odpowiedzialne jest za doprowadzenie kamery do właściwego miejsca oraz za jej stałe, poprawne pozycjonowanie. Aby zapewnić trójwymiarowy (stereowizyjny) obraz podczas operacji, do pozyskiwania obrazu służą zwykle dwie kamery (lub jedna kamera o dwóch obiektywach), które dostarczają stereoskopowy obraz wnętrza ciała operowanego pacjenta…

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(6), 2014

Ryszard Tadeusiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza AGH, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 30