Naukowe

Streszczenie

Korzyści wynikające z  zastosowań promieniowania jonizującego w medycynie i technice nie zmieniają faktu możliwego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie. Dlatego potrzebne są odpowiednie regulacje prawne zapewniające nadzór i ochronę radiologiczną, szczególnie dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Przepisy w zakresie ochrony radiologicznej pozwalają zminimalizować liczbę skutków i zachorowań związanych z negatywnym działaniem promieniowania jonizującego. Jednocześnie rozwój nowych technologii i  nowoczesnej aparatury wymaga, aby przepisy prawne ciągle dostosowywać do nowych potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób narażonych zawodowo. W artykule przedstawiono najważniejsze obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej akty prawne dotyczące ochrony radiologicznej i wynikające z nich obowiązki i regulacje.

Słowa kluczowe: ochrona radiologiczna, bezpieczeństwo radiologiczne, narażenie na promieniowanie, ochrona pracowników, regulacje prawne

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Aleksandra Kiszkurno-Mazurek, Renata Kopeć

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, tel. +48 12 662 84 57, e-mail: ladis@ifj.edu.pl