AktualnościCzytelniaNaukowe

Streszczenie
Otyłość jest nie tylko jednym z czynników ryzyka zachorowania na nowotwór, lecz także czynnikiem mającym wpływ na rokowania oraz przebieg terapii. W  artykule przedstawiono problemy pojawiające się w praktyce klinicznej podczas wykonywania radioterapii, jednej z podstawowych metod leczenia nowotworu – od momentu zakwalifikowania pacjenta otyłego do leczenia energią promieniowania, poprzez wybór odpowiedniej pozycji terapeutycznej i  zastosowania unieruchomień, planowanie i  późniejszą realizację planu na aparacie terapeutycznym. Wskazano możliwe wystąpienie objawów niepożądanych w trakcie i po zakończeniu leczenia. Wyszczególniono problemy, jakie może napotkać na swojej drodze lekarz, fizyk oraz technik podczas pracy z otyłym pacjentem.

Słowa kluczowe: otyłość, rak, radioterapia

Abstract
Obesity is associated with sever health complication and is one of the risk factor of cancer. The problems that appear in clinical practice during radiotherapy of obese people, were presented in the article – from indication for radiation therapy, selection of referral therapeutic position and immobilization, planning and further execution of therapeutic procedure. The possible side effects during and after termination of treatment, were indicated. The paper introduces problems, that radiotherapists, medical introduces problems, that radiotherapists, medical physicists and technicians meet during they work with obesity patients.

Key words: obesity, cancer, radiotherapy
Szymon Ziółkowski (1), Marta Biedka (2,3), Elżbieta Żmuda (4), Ewa Ziółkowska (3)
1
Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka, ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, tel. +48 523 743 486
2
Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, ul. dr J. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
3
Oddział Radioterapii 1, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
4
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz