Czytelnia

9 lipca 2014 roku odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Atomowe. Odnosząc się do części dotyczącej kontroli jakości aparatury radiologicznej, przedstawiciele Komisji do Spraw Procedur i Audytów Klinicznych w radiologii oraz Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej poruszyli bardzo istotne problemy wynikające z planowanych zmian.
Osiągnięcia techniczne i naukowe doprowadziły do zwiększonego zapotrzebowania na kontrolę dawki i jakości obrazowania w diagnostyce, a tym samym na zwiększenie liczby osób, które powinny prowadzić nadzór nad stanem technicznym aparatury radiologicznej. Zmiana wprowadzona w projekcie może ograniczyć możliwości rzeczywistego nadzoru nad aparaturą diagnostyczną w Polsce ze względu na niedostateczną liczby kompetentnego personelu.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 183-185

Elżbieta Pater
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej, e-mail: epater@wp.pl