CzytelniaNaukowe

Wstęp
W grudniu 2012 roku w Instytucie Onkologii w Gliwicach uruchomiono rezonans magnetyczny Magneton Aera 1,5 T firmy Siemens przeznaczony wyłącznie do planowania leczenia. Rezonans wyposażony jest w dodatkowe funkcje i aplikacje, które ułatwiają proces planowania leczenia pacjentów. Dodatkowym atutem jest wielkość otworu rezonansu wynosząca 70 cm, a także nośność stołu do 250 kg, co pozwala badać pacjentów nawet z  dużą nadwagą. Badania tego typu nie wymagają opisów.

Streszczenie

Nadrzędnym celem radioterapii jest wyleczenie, a także polepszenie komfortu jakości życia pacjentów. Aby cel ten został zrealizowany, istotne jest precyzyjne określenie granicy guza w trakcie planowania leczenia. Kolejnym ważnym aspektem jest precyzyjne odtworzenie położenia określonych struktur i narządów podczas planowania leczenia. Mimo że badanie tomografii komputerowej nadal pozostaje podstawową metodą diagnostyczną stosowaną w planowaniu leczenia, coraz częściej stosuje się nowe metody obrazowania: rezonans magnetyczny i pozytronową tomografię emisyjną. Przewagą badania rezonansu magnetycznego nad innymi metodami diagnostycznymi jest doskonała zdolność obrazowania tkanek miękkich (mięśnie, więzadła, ścięgna, nerwy) z dokładnością zbliżoną do atlasów anatomicznych i zmian w ich obrębie (również naczyń krwionośnych), przy jednocześnie zachowanym obrazie struktur kostnych. Korzyści wynikające z stosowania dodatkowych metod obrazowania jest bardzo dużo. Najważniejszą z nich jest polepszenie jakości wizualizacji w planowaniu leczenia.

Słowa kluczowe: MRI, CT, 3D MPRAGE, sekwencja izotropowa, 3D SPACE

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Sylwia Garbaciok 1,4, Wojciech Osewski 2, Łukasz Dolla 1, Leszek Hawrylewicz 1, Krzysztof Ślosarek 1,3
1 Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. +48 32 278 86 66, e-mail: sylwiajed@o2.pl

2 Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

3 Wyższa Szkoła Humanitas, Elektroradiologia, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

4 Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, Elektroradiologia, ul. Stalowa 9a, 41-214 Sosnowiec