Czytelnia

Wprowadzenie

Rozwój aplikacji informatycznych i ich wpływ na nowe dziedziny życia jest zauważalny także na polu medycznym. Obejmuje on medycynę oraz nauki pokrewne. Jednym z elementów tego oddziaływania jest rozwój modułów informatycznych do zintegrowanego zarządzania różnymi aplikacjami administracyjnymi. Tego rodzaju rozwiązania mają za zadanie ułatwić niektóre procedury zarządcze oraz skrócić do minimum czas poświęcany na pracę przy komputerze. Interesującym pomysłem jest model tzw. zintegrowanego menadżera do rozwiązywania problemów komunikacyjnych – ePCM (Electronic Pathology Communications Manager), który od 7 lat podlega ciągłemu rozwojowi. Moduł ten umożliwia efektywnie i łatwo podejmować wszelkie decyzje związane z nadzorowaniem pracy w laboratorium. Dzięki takim udogodnieniom jest coraz częściej i chętniej wdrażany oraz stosowany w Polsce oraz na świecie.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2015

Paweł Zdanowski
Zakład Medycyny Nuklearnej, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, tel. +48 22 599 22 70, fax +48 22 599 11 70, e-mail: pzdan@o2.pl