Czytelnia

O roli fizyka w  radioterapii w  zasadzie wiadomo wszystko i nikt nie neguje jego nieodzowności w systemie leczenia onkologicznego. Wiadomo jakie ma spełniać zadania, wiadomo jak powinno wyglądać jego kształcenie i potwierdzanie kompetencji. W medycynie nuklearnej też, choć tam bardziej oczywisty jest chemik. Fizyk w zakładzie radiologii, mimo wielu już lat funkcjonowania specjalizacji i coraz większej liczby fizyków, ciągle stanowi dla wielu zagadkę: po co?! Dzięki wymaganiom NFZ udziału fizyka w procedurach spektroskopii metodą rezonansu magnetycznego czy obrazowania funkcjonalnego uchyliło trochę drzwi, ale to ciągle jeszcze nie przesądza o właściwej pozycji i jego znaczeniu w diagnostycznej pracowni radiologicznej. Wbrew pozorom, rola fizyka w radiologii jest może nawet ważniejsza i  trudniejsza niż w  radioterapii, gdzie wszystko jest oczywiste i poukładane

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2015

Ryszard Kowski
Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa, tel. +48 602 115 606, e-mail: rkowski@wp.pl