Czytelnia

Wprowadzenie, czyli jak było

Ukazanie się w sylwestra ubiegłego roku w Dzienniku Urzędowym MZ nr 85 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z  dnia 31 grudnia 2014 roku w  sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej było wydarzeniem długo wyczekiwanym w naszym środowisku. Wyczekiwanie to było związane z wieloma, zarówno uzasadnionymi, jak i nieuzasadnionymi, nadziejami. W tle tego wyczekiwania trwał przez lata paradoksalny stan spowodowany zapisami związanymi z procedurami wzorcowymi i  procedurami roboczymi. Stan ten wyznaczał istniejący w ustawie Prawo atomowe zapis o obowiązku tworzenia procedur roboczych na podstawie procedur wzorcowych, przy przedłużającym się braku tych ostatnich, w zestawieniu z obowiązkiem wdrożenia do końca 2006 roku systemu zarządzania jakością w jednostkach ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych (par. 55 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 25.08.2005 roku w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej), podczas gdy procedury robocze są jednym z podstawowych elementów tego systemu.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(1), 2015

Jerzy Kuźnicki
Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny „Łoś” sp. z o.o., ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź, tel. +48 515 044 203, e-mail: juku@poczta.onet.pl, Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej