CzytelniaNaukowe

Streszczenie

Pozytonowa tomografia emisyjna PET w krótkim czasie stała się metodą z wyboru w wielu wskazaniach onkologicznych – w przypadku określenia stopnia zaawansowania wybranych nowotworów oraz obserwacji odległych. Metoda ta znalazła zastosowanie również w ocenie właściwości farmakokinetycznych i skuteczności nowych leków. Prowadzanie kontroli jakości w przypadku urządzeń PET zapewnia właściwe odwzorowanie dystrybucji podanego radiofarmaceutyku w ciele pacjenta. Obecnie polskie przepisy prawne nie precyzują zagadnienia kontroli samodzielnych urządzeń PET lub hybryd PET/CT czy PET/MR. Wytyczne w zakresie procedur kontroli jakości tych systemów można znaleźć w zaleceniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Dostępne są również zalecenia Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (EANM). Oba opracowania wskazują na potrzebę kierowania się procedurami określonymi przez Narodowe Stowarzyszenie Producentów Aparatury Elektrycznej (NEMA) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). W artykule zaprezentowano historię rozwoju procedur kontroli jakości urządzeń PET na świecie, a  także omówiono założenia, niezbędne wyposażenie pomocnicze do przeprowadzenia oraz metodykę wybranych testów.

Słowa kluczowe: pozytonowa tomografia emisyjna, kontrola jakości

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2015

Monika Tomaszuk1, Damian Kabat1, Wioletta Lenda-Tracz2
1 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, tel. +48 12 422 99 00 (309), e-mail: m.tomaszuk@gmail.com 2 Pracownia Medycyny Nuklearnej, Oddział Kliniczny Endokrynologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 17, 31-501 Kraków