Czytelnia

Systemy tomografii komputerowej są najczęściej stosowanymi systemami obrazowania w planowaniu leczenia radioterapeutycznego (symulacja i obliczanie rozkładu dawki – dane obrazowe dla systemów planowania leczenia). Korzyści ze wspomagania planowania leczenia przez systemy tomograficzne dotyczą trzech obszarów: (a) informacji o lokalizacji obszaru terapeutycznego (guz/loża po guzie/ROI) i zdrowych tkanek, (b) możliwości planowania i kalkulacji rozkładu dawki z uwzględnieniem heterogeniczności struktury ciała ludzkiego (wyznaczanie gęstości tkanek i odpowiednie obliczenia dawek), (c) zmienności kształtu i topologii (rekonstrukcja geometryczna), (d) informacji o regresji guza. Skuteczność wspomagania planowania leczenia przez systemy TK można jednak określić tylko w systematycznych badaniach klinicznych, oceniających lepszą kontrolę guza i zmniejszenie powikłań dla zdrowych tkanek, a takie badania dostarczą danych dopiero po wielu latach. Niemniej w ostatnich latach obserwuje się zmiany w podejściu procesowym w zakresie realizacji radioterapii z punktu widzenia stosowanych technik, jak i przygotowania obszarów targetów i tych tkanek, które wymagają możliwie najwyższej ochrony przed promieniowaniem.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(1), 2015

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl