CzytelniaNaukowe

Wprowadzenie

W województwie wielkopolskim obserwuje się trend wzrostu nowych zachorowań z roku na rok. W 2000 roku liczba nowych zachorowań wynosiła 1192, w 2003 roku – 1197, 2004 roku – 1200 osób, a już w 2012 roku wykryto 1600 przypadków nowotworów piersi. Zasadnym zatem wydaje się podjęcie badań mających na celu ocenę wiedzy personelu medycznego oraz pacjentek z tego obszaru. Praca jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o stan wiedzy personeli oraz pacjentek z zakresu nowotworu gruczołu piersiowego. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę osób biorących udział w badaniu, wnioski należy traktować jako wstępne doniesienia.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(1), 2015

Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski, Piotr Jankowski

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań, tel. +48 602 303 517, e-mail: mjedrzejewska@o2.pl