CzytelniaNaukowe

Streszczenie

Radioterapia w leczeniu raka szyjki macicy odgrywa bardzo dużą rolę. Jej zastosowanie oraz objęcie obszarem tarczowym napromienianych struktur zależy od zaawansowania choroby nowotworowej. Zastosowanie nowoczesnych technik planowania oraz weryfikacji ułożenia pacjenta pozwala na ograniczenie marginesu tkanek zdrowych i  toksyczności całego leczenia radioterapeutycznego. Trzeba jednak brać pod uwagę wystąpienie czynników wpływających na dokładności przeprowadzonego leczenia. Takim czynnikiem jest też rotacja miednicy u kobiet. Występuje ona w sposób mimowolny, jak również trudny do wychwycenia na etapie planowania. Nierzadko powiązana ze stresem czy komfortem pozycji, w jakiej napromieniany jest pacjent. Tylko właściwa interpretacja oraz wczesne wychwycenie powyższej może wpłynąć na działania przygotowawcze. W artykule zaprezentowano różnice występujące zarówno w  obszarach tarczowych, jak również narządach krytycznych w przypadku zrotowania kości miednicy.

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, radioterapia, pozycjonowanie

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014

Szymon Ziółkowski1,2, Marta Biedka1,2, Elżbieta Żmuda3
1 Katedra Onkologii i Klinika Brachyterapii UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz 2 Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka, ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, tel. +48 52 374 34 91, e-mail: ziolkowskis@co.bydgoszcz.pl 3 Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz