CzytelniaNaukowe

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych oraz innych metod do analizy i rozpoznawania sygnałów elektrokardiograficznych. Dokonano przeglądu zagadnień dotyczących EKG, pozyskiwania i interpretacji sygnałów, sztucznych sieci neuronowych oraz danych literaturowych na temat zastosowania sieci neuronowych do rozpoznawania sygnałów EKG. Podjęto próbę zaimplementowania systemu rozróżniającego sygnały w oprogramowaniu Matlab.

Słowa kluczowe: kaszel, sztuczna inteligencja, sztuczne sieci neuronowe, matlab

Wprowadzenie

Wiele zagadnień i problemów łatwych do przeanalizowania lub rozwiązania przez człowieka niezwykle trudno zapisać w  postaci algorytmu. Mózg ludzki składa się z około 1011 neuronów, a liczba połączeń pomiędzy neuronami to około 1015. Neurony są nieliniowymi jednostkami przetwarzania sygnałów. Możliwości, jakie daje sieć neuronowa, zainspirowały do opracowania sztucznych sieci neuronowych (SSN) [1]. Do typowych zagadnień wykonywanych przez człowieka w  diagnostyce medycznej, niedających się całkowicie zautomatyzować, należy m.in. rozpoznawanie sygnałów elektrokardiograficznych (EKG). Stąd, jednym z intensywniej rozwijanych kierunków badawczych jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy i rozpoznawania sygnałów EKG.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2015

Monika Litwińska
Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 664 176 849, e-mail: monika.litwinska@wp.pl