Czytelnia

Wprowadzenie
W wydaniu 2/2016 „Inżyniera i Fizyka Medycznego” przedstawiono normę DIN 6868-157 – dotyczącą zapewnienia jakości obrazu w zakładach diagnostyki rentgenowskiej – badania odbiorowe, badania stałości wg RoeV i systemy odtwarzania obrazu w ich otoczeniu [1]. W bieżącym numerze zaprezentowano komentarz do normy międzynarodowej PN-EN 62563-1 Medyczne urządzenia elektryczne – systemy wyświetlania obrazu medycznego. Część 1: Metody oceny. Opisano jedynie ocenę jakościową. Powyższa norma, podobnie jak norma DIN, opisuje praktyczne podejście do testów, które mogą być wizualnie ocenione lub zmierzone przy użyciu podstawowych urządzeń badawczych. Norma ta ma zastosowanie do obrazów medycznych służących do diagnostyki w celu sformułowania diagnozy lub w celu podglądu obrazu.
Pierwszą część poświęcono definicjom, podjęto ważną kwestię składników systemu wyświetlanego obrazu. Zakłada się, iż każdy poszczególny składnik może ograniczyć lub zmniejszyć jakość systemu obrazowania. W związku z tym konieczne jest monitorowanie jakości. Gdy systemy wyświetlanego obrazu są prawidłowo wyregulowane i konserwowane, urządzenia pokazują podobne obrazy. W monitorowaniu jakości ważne są proste urządzenia testujące z odpowiednią dokładnością z zastosowaniem do odpowiedniego celu. Przed testem wszystkie urządzenia testowe powinny być sprawdzane pod względem jego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producenta (np. wymagania dotyczące źródła zasilania, wilgotności itp.) dla prawidłowego ustawienia systemu wyświetlanego obrazy oraz prawidłowy jego montaż. Norma międzynarodowa przedstawia kompilacje wszystkich metod oceny, które mogą być stosowane do testowania systemu wyświetlanego obrazu. Testujący może wybierać i stosować metody w dowolnej kolejności w zależności od wykorzystania stacji diagnostycznej.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Monika Jędrzejewska1, 4, Bartosz Węckowski1, 4, Piotr Jankowski1, 3, Agata Jodda1, 2
1 Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań, tel. +48 602 303 517, e-mail: mjedrzejewska@o2.pl
2 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
3 Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice
4 ATS Analizy Testy Szkolenia, ul. Przemysłowa 7, 63-600 Kępno