CzytelniaNaukowe

The organization of Department of Nuclear Medicine. Laboratory Classes II – Technical and legal aspects

Streszczenie
Organizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej, a dokładniej wymogi techniczno-budowlane dotyczące zarówno pracowni izotopowych, jak i pracowni rentgenowskich, opisano w ustawie Prawo atomowe i rozporządzeniach towarzyszących. Przed przystąpieniem do prac nad realizacją Zakładu Medycyny Nuklearnej należy dokładnie przemyśleć, jakie badania mają być w nim realizowane, a zatem jakie radioizotopy i ich aktywności będą do tego potrzebne. Po ustaleniu zakresu działalności należy dokonać wyboru klasy pracowni – wymagania techniczne, budowlane i wyposażenie ściśle się z tym wiążą. W publikacji opisano wymagania dla pracowni izotopowej klasy II.

Słowa kluczowe: medycyna nuklearna, izotopy, izotopy promieniotwórcze, aktywność

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa)

Sylwia Wiśniewska-Kubka
Zakład Medycyny Nuklearnej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, tel. +48 71 306 41 48, e-mail: sylwiawisniewskaA@interia.pl