Czytelnia

Streszczenie

Zaburzenie homeostazy organizmu znajduje odzwierciedlenie w zmianach funkcjonalnych, morfologicznych i molekularnych, które z kolei można wykrywać w płynach ustrojowych, na przykład w surowicy krwi. Analizowaniem procesów metabolicznych, identyfikacją zmian profilu metabolicznego zajmuje się metabolomika, a jednym z jej podstawowych narzędzi badawczych jest spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości HR NMR (High Resolution Nuclear Magnetic Resonance). Techniki HR NMR i metabolomiczna analiza danych coraz częściej znajdują zastosowanie w diagnostyce medycznej i monitoringu leczenia. W tej pracy przedstawiono procedury przygotowania próbek surowicy do pomiarów spektroskopowych, opisano podstawowe sekwencje impulsowe NMR użyteczne w badaniach metabolomicznych oraz wskazano najważniejsze czynniki wpływające na jakość pomiarów.

Słowa kluczowe: surowica, NMR, metabolity, podstawowe protokoły pomiarowe

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Mateusz Ciszek, Łukasz Boguszewicz, Maria Sokół
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. +48 32 278 80 16, e-mail: mateusz.ciszek@io.gliwice.pl