Naukowe

Dosimetric database for Varian Medical Systems accelerators installed in polish oncological centers

Streszczenie
W polskich ośrodkach onkologicznych zainstalowanych jest obecnie ponad 100 liniowych przyśpieszaczy elektronów, które stosowane są w teleradioterapii [1, 2]. Są to akceleratory wyprodukowane przez różnych producentów. Można mówić o trzech firmach, które zdominowały polski rynek. Są one okresowo wymieniane lub instalowane są nowe. Każdy nowy akcelerator musi przejść serię pomiarów sprawdzających jego parametry pracy. Są one wykonywane również okresowo w celu sprawdzenia stabilności pracy akceleratora. Jeżeli pomiary takie są wykonywane w ośrodkach, które dysponują już zainstalowanym akceleratorem tego samego producenta, a nowy akcelerator generuje te same wiązki, wówczas jest to punkt odniesienia. Jeżeli jednak uruchamiany jest pierwszy akcelerator lub następuje wymiana na innego producenta, wówczas brakuje punktu odniesienia w postaci pomiarów referencyjnych. Aby ułatwić działanie w takich przypadkach, pojawił się pomysł, aby w Centrum Onkologii – Instytucie MSC w Gliwicach powstała baza danych akceleratorów firmy Varian Medical Systems, które zainstalowane są w polskich ośrodkach onkologicznych. W gliwickim ośrodku zainstalowanych jest dziewięć akceleratorów tej firmy, z których pierwszy został uruchomiony w 1996 roku. Dostęp do bazy danych odbywa się przez stronę internetową. Obecnie w bazie danych zgromadzone są dane pomiarowe z sześciu ośrodków onkologicznych oraz dane przykładowe zamieszczone na stronie internetowej firmy Varian. Program porównuje spadki dawki z głębokością, a także funkcje profilu dla wiązek otwartych oraz wiązek z filtrami klinowymi. Użytkownik może porównać dane zapisane w bazie danych oraz własne dane pomiarowe umieszczone na lokalnym komputerze lub serwerze.

Słowa kluczowe: PDG, funkcja profilu, dane dozymetryczne, porównanie danych pomiarowych

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Krzysztof Ślosarek1,3,4, Paweł Paściak1, Wojciech Osewski2
1 Zakład Planowania Radioterapii, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, tel. +48 32 278 86 66, e-mail: krzysztof.slosarek@io.gliwice.pl
2 Dział Informatyki – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice
3 Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Elektroradiologii, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
4 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Klinika Radioterapii Onkologicznej w Gliwicach, Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice