Naukowe

Mechanical cardiac support. Methods and devices review

Streszczenie

Niewydolność serca dotyka około 700 000 osób w Polsce, a na świecie około 2-3% populacji i jest obecnie jednym z największych wyzwań kardiologii. Najczęściej jest chorobą przewlekle postępującą. W zaawansowanych przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne okazuje się nieskuteczne, istnieje potrzeba zastosowania urządzeń, które odciążają pracę serca i wspomagają jego rzut. W bardzo zaawansowanych przypadkach należy rozważyć przeszczep serca, lecz jest to metoda ograniczona dostępnością dawców, przez co jedynie niewielka część pacjentów ma wykonywany ten zabieg. Obecnie dostępne urządzenia są w stanie wspomagać lub częściowo zastąpić pracę serca. W zależności od wskazań i potrzeb urządzenia te mogą być stosowane: krótkotrwale w związku z zabiegami rewaskularyzacyjnymi tętnic wieńcowych, jako leczenie pomostowe do chwili przeszczepu serca oraz jako terapia zastępcza wobec przeszczepu. Urządzenia te możemy podzielić na: krótkoterminowe urządzenia zakładane do układu naczyniowego – kontrapulsacja wewnątrzaortalna, systemy Impella i Tandem Heart, systemy pozaustrojowego wspomagania krążenia – ECMO, wszczepialne urządzenia wspomagające pracę lewej komory lub obu komór serca oraz sztuczne serce TAH (Total Artificial Heart). Wśród wskazań do stosowania mechanicznego wspomagania rzutu serca można wymienić krańcową niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, mechaniczne powikłania zawału, pooperacyjny zespół małego rzutu lub niewydolność przeszczepionego serca. Wybierając metodę, należy uwzględnić istotne przeciwwskazania, do których w zależności od wybranego urządzenia, możemy zaliczyć: wady zastawki aortalnej (zarówno zwężenie, jak i niedomykalność), obecność mechanicznej zastawki aortalnej, rozwarstwiający tętniak aorty, choroby naczyń uniemożliwiające dostęp naczyniowy. W ostatnich latach rozwijanych jest wiele urządzeń, które mają za zadanie wspomagać pracę serca, choć obecnie ich dostępność ograniczają wysokie koszty, w przyszłości urządzenia te staną się bardziej dostępne.

Słowa kluczowe: niewydolność serca, przeszczep serca, mechaniczne wspomaganie krążenia

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Aleksandra Drabik1, Fryderyk Menzel1, Barbara Wita1, Arkadiusz Derkacz2
1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 71 736 40 00, e-mail: skn.chzawodowych@gmail.com
2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław