CzytelniaNaukowe

18F-FDG-PET/CT metabolic parameters for diagnostic assessment of tumor biology

Streszczenie 

Wczesne postawienie prawidłowej diagnozy, zwłaszcza w onkologii, pozwala na dobranie najbardziej odpowiedniego leczenia dla pacjenta. Badania radioizotopowe odgrywają kluczową rolę w ocenie czynności narządów i tkanek oraz procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka, natomiast mniejszą w ocenie budowy morfologicznej. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) jest nieinwazyjną metodą, która wykorzystuje techniki radioizotopowe w celu oceny procesów metabolicznych zachodzących w organizmie, zarówno w tkankach zdrowych, jak i patologicznych.

Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe, medycyna nuklearna, 18F-FDG-PET/CT, onkologia

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Paulina Cegła
Katedra i Zakład Elektroradiologii, Uniwersytet Medyczny, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. +48 88 50 801, e-mail: paulina.cegla@gmail.com
Zakład Medycyny Nuklearnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel: +48 61 8850 789