CzytelniaNaukowe

Radiologic image of ventricular histiocytosis on two cases

Streszczenie
Wstęp: Histiocytoza jest schorzeniem wieloukładowym [1], w którym dochodzi do zaburzenia czynności układu siateczkowo-śródbłonkowego, które prowadzi do ciągłej stymulacji immunologicznej, podziałów i nagromadzenia komórek Langerhansa w różnych narządach. Histiocytoza jest rzadką chorobą występującą najczęściej u dzieci w wieku 1-3 lat [2], nieco częściej u chłopców [3-5].

Przypadek kliniczny: Przedstawiamy obraz radiologiczny histiocytozy z rzadką lokalizacją w kości klinowej u 2 dzieci w badaniu TK i MR.

Wnioski: Histiocytoza komórek Langerhansa, pomimo że jest rzadką chorobą i z uwagi na niespecyficzny obraz kliniczny i radiologiczny, powinna być brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej schorzeń w obrębie głowy i szyi.

Słowa kluczowe: guzy głowy i szyi, wielorzędowa tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, histiocytoza komórek Langerhansa

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Ania Kwiatkowska-Mazurek1, Łukasz Mazurek2, Magdalena Machnikowska-Sokołowska1, Jan Baron2, Katarzyna Gruszczyńska1
1 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 16, 40-001 Katowice, tel.: +48 600 556 910, e-mail: a.m.w.kwiatkowska@gmail.com
2 Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice