CzytelniaNaukowe

The usefulness at the acquisition in lateral projection in scintigraphic detection of sentinel lymph node in SNOLL examination in patients with breast cancer

Streszczenie

Wstęp: Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Stanowi 20% wszystkich zachorowań na nowotwory, a w ostatnich kilku latach zachorowalność wzrosła o 4-5%. Dane przedstawione w Krajowym Rejestrze Nowotworów Złośliwych w 2004 roku zarejestrowano 106 mężczyzn z tym nowotworem i ponad 12 000 nowych zachorowań wśród kobiet. Podstawowym leczeniem jest radykalne usunięcie gruczołu piersiowego wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi. Metoda ta z biegiem czasu została uzupełniona przez izotopową i śródoperacyjną ocenę węzła wartownika. Węzeł z definicji jest pierwszym węzłem leżącym na drodze spływu chłonki pomiędzy guzem nowotworowym a węzłami chłonnymi. Zidentyfikowanie takiego węzła wymaga odpowiedniej techniki i aparatury.

Cel pracy: Celem pracy badawczej jest ocena przydatności wykonywania akwizycji zdjęcia bocznego w procesie identyfikacji węzła chłonnego wartownika w technice SNOLL u pacjentek z rakiem piersi.

Omówienie: W pracy opisano 121 pacjentek z rozpoznaniem raka piersi. W celu identyfikacji węzła wartownika pacjentki zostały poddane procedurze iniekcji radiofarmaceutyków znakowanych izotopem promieniotwórczym 99mTc-NC oraz 99mTc-MAA przy użyciu techniki SNOLL w celu oznaczenia węzła wartowniczego. Technika ta polega na doguzowym podaniu pod kontrolą USG preparatu Maasol – makroagregaty ludzkiej albuminy o wymiarze 10-150 μm (ROLL) oraz radiokoloidu podawanego w drugiej kolejności podskórnie, nad pierwotną zmianą Nanocoll – nanokoloidowe cząsteczki albuminy ludzkiej. Po uprzednim oznakowaniu węzła w/w metodą w dniu zabiegu operacyjnego wykonywano limfoscyntygrafię z użyciem gammakamery Spect/CT Philips BrightView XCT wyposażoną w kolimatory niskiej energii wysokiej rozdzielczości o wymiarach matryc 128 x 128.

Wnioski: Procedura węzła wartowniczego i wykonywanie akwizycji w projekcjach AP i BOK zdaje się być alternatywną techniką wizualizacyjną dla pacjentek z rakiem piersi.

Słowa kluczowe: węzeł wartowniczy, rak piersi

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Aleksandra Kaczmarek
Katedra i Zakład Elektroradiologii, Uniwersytet Medyczny, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. +48 88 50 801, e-mail: aleksandra.kaczmarek@gmail.com
Zakład Medycyny Nuklearnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań