CzytelniaNaukowe

A simple model illustrating the result of measurement arc field using dosimetric matrix and yet another way to determine the size of the radiation field

Streszczenie

W artykule przedstawiono model symulujący kształt poprzeczny profilu rejestrowanego przez matrycę dozymetryczną. Następnie opisano jego trzy kluczowe parametry: początkowe położenie głowicy, końcowe położenie głowicy oraz szerokość pola promieniowania. Pokazano, w jakich warunkach model można zastosować. Porównano krzywe uzyskane w wyniku symulacji uwzględniającej model z krzywymi rzeczywiście zmierzonymi. Przedstawiono również jedno z możliwych zastosowań modelu, dzięki któremu możliwe jest określenie
szerokości pola promieniowania z dokładnością o wiele większą niż rozdzielczość matrycy użytej do pomiaru.

Słowa kluczowe: pole łukowe, matryca dozymetryczna, wielkość pola promieniowania

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Arkadiusz Kowalski, Monika Weselak
Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie, ul. Ks. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów,
tel. +48 13 43 09 661, e-mail: 0.akowalski@gmail.com