CzytelniaNaukowe

Foreign body ingestion in prisoner – case report

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek więźnia z lekkim upośledzeniem umysłowym, który dokonywał wielokrotnych połyków, cięć i innych aktów autoagresji. Połknięte ciała obce usuwano chirurgicznie, endoskopowo lub były samoistnie wydalane. Przypadek ten został opisany ze względu na wielokrotność interwencji, różnorodność połkniętych ciał obcych, a także instrumentalny charakter zachowania osadzonego – średnio dwa razy w miesiącu dokonywał aktu samouszkodzenia, chcąc wpłynąć na decyzje podejmowane przez kierownictwo Zakładu Karnego wobec jego osoby.

Słowa kluczowe: ciała obce w przewodzie pokarmowym, połyki u więźniów

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Greta Gaweł1, 2, Aneta Przypek1, 3
1 Katedra Elektroradiologii, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski, Al. mjr. W. Kopisto 2 a, 35-310 Rzeszów, tel. +48 17 851 68 11, mail: greta.gawel@o2.pl
2 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
3 Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów