CzytelniaNaukowe

Specialization and certification in the field of medical engineering in Poland and in the world
Part 3: Clinical Engineering Division of IFMBE

Streszczenie
Inżynieria medyczna, ze względu na swoją specyfikę, reprezentowana jest w International Federation of Biomedical Engineering przez specjalną sekcję CED/IFMBE (Clinical Engineering Division). W artykule przedstawiono działalność sekcji CED.

Słowa kluczowe: inżynieria medyczna, Clinical Engineering Division, IFMBE