CzytelniaPolecane

Wprowadzenie

Rentgenowskie tomografy komputerowe, tak jak inne medyczne aparaty rentgenowskie, podlegają obowiązkowi testowania [1-3]. Jednym z testów specjalistycznych obowiązujących dla tomografii komputerowej jest pomiar i ocena objętościowego tomograficznego indeksu dawki CTDIvol. Oczekuje się, że odchylenie CTDIvol od wartości wyświetlanej na konsoli tomografu komputerowego nie przekroczy ±20%. Wykonanie testu z reguły nie nastręcza dużych problemów. Wyniki pomiarów są zazwyczaj zgodne z danymi podawanymi przez producenta aparatu. Nie jest to wcale oczywiste, jeżeli uwzględnimy liczbę różnych definicji tomograficznego indeksu dawki, które mogą zostać zastosowane przez producenta.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Witold Skrzyński
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel./fax +48 22 644 91 82, e-mail: w.skrzynski@zfm.coi.pl