Czytelnia

Wprowadzenie
Minęło siedemnaście lat, od kiedy w 2000 roku Rock Mackie zbudował pierwszy prototyp urządzenia umożliwiającego helikalne napromienianie. Przez wiele lat rozwój konstrukcji tomoterapii wytyczał ścieżkę postępu nowoczesnej radioterapii. RadixactTM jest najnowocześniejszym urządzeniem z rodziny tomoterapii. W niniejszym artykule chcielibyśmy Państwu przybliżyć unikalne cechy i możliwości systemu TomotherapyTM, które decydują o jego niezrównanych możliwościach klinicznych i czynią z niego jeden z najbardziej zaawansowanych systemów napromieniania fotonowego.
Tomoterapia została zaprojektowana z myślą o wysoce zaawansowanej radioterapii dostępnej dla wszystkich pacjentów, w szczególności tych, których leczenie przy użyciu standardowych akceleratorów jest uciążliwe i skomplikowane. System umożliwia obrazowanie tomograficzne przed każdą frakcją radioterapii. Dodatkową zaletą obrazowania tomograficzną wiązką wachlarzykową jest fakt, iż uzyskiwany obraz odpowiada rzeczywistej gęstości pacjenta, dzięki czemu może zostać użyty do przeliczenia realizowanego planu (jako jedyne tego typuobrazowanie weryfikacyjne), co ma duże znaczenie w radioterapii adaptacyjnej. Użycie tego samego źródła promieniowania zarówno w obrazowaniu, jak i terapii pozwala zniwelować błąd lokalizacyjny wynikający z możliwego przesunięcia izocentrum dodatkowego urządzenia obrazującego. Helikalna terapia umożliwia napromienianie bardzo długich obszarów, co zapobiega potrzebie składania pól terapeutycznych i używania wielu pozycji izocentrum.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Jakub Reguła
TMS Sp. z o.o., e-mail: jakub.regula@tms.com.pl