CzytelniaNaukowe

Proton magnetic resonance spectroscopy (1H MRS) of adult human brain

Streszczenie

Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego (1H MRS) umożliwia uzyskanie informacji o składzie biochemicznym w wybranych lokalizacjach organizmu in vivo w sposób bezinwazyjny. Pozwala na ocenę obecności i stężenia szeregu metabolitów w badanej tkance, m.in. N-acetyloasparaginianu, kreatyny, choliny, glutaminy i glutaminianu, mio-inozytolu oraz kwasu gamma-aminomasłowego, a także lipidów i mleczanów. Technika 1H MRS jest obecnie standardowo stosowana szczególnie w diagnostyce mózgu.

Słowa kluczowe: protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego, 1H MRS, widmo spektroskopowe MR, metabolity, mózg człowieka

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Monika Cichocka, Andrzej Urbanik
Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, tel.: +48 12 424 77 68, e-mail: monika.cichocka@uj.edu.pl