CzytelniaNaukowe

The legal requirements for the organization and operation of the radioisotope branch

Streszczenie

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony radiologicznej, prowadzenie leczenia izotopowego dawkami jodu promieniotwórczego powyżej 800 MBq wymaga hospitalizacji w warunkach oddziału radioizotopowego. Uruchomienie takiego oddziału wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów dotyczących pomieszczeń, wyposażenia w urządzenia diagnostyczne i mierniki promieniowania, zapisanych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo atomowe. Aby uruchomić taki oddział, należy uzyskać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz zgodę na udzielanie świadczeń medycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Słowa kluczowe: izotopy, oddział radioizotopowy, leczenie radioizotopowe, aktywność

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Ewa Szewczuk1, Agata Sackiewicz2, Dorota Jurgilewicz1, Marek Dedecjus2, Janusz Myśliwiec1
1 Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok, tel. +48 85 831 86 15, e-mail: ewa_szewczuk@poczta.fm
2 Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii Instytut w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa