Czytelnia

Wprowadzenie

Minęło kilkanaście lat od czasu wprowadzenia optymalizacji IMRT – kamienia milowego w rozwoju technik planowania leczenia. Z biegiem czasu, wraz z rozwojem technik napromieniania i lokalizacji, w planowaniu leczenia pojawiło się kilka dylematów. Jak uwzględnić ruch oddechowy na poziomie planowania leczenia? Jaki wpływ na wysublimowany rozkład dawki ma przesunięcie się lub niedokładne ułożenie pacjenta? Czy optymalizując plan leczenia, wykorzystujemy w pełni możliwości dostępnej techniki napromieniania i czy plan, który otrzymujemy, jest najlepszym, jaki możemy stworzyć dla konkretnego pacjenta? Czy dawka w narządach krytycznych może być jeszcze mniejsza? System planowania RayStation został stworzony aby stawić czoła wyzwaniom nowoczesnej radioterapii. Zachęcamy do zapoznania się z jego nowoczesnymi możliwościami.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Jakub Reguła
TMS Sp. z o.o., e-mail: jakub.regula@tms.com.pl