Naukowe

The application of magnetic resonance imaging in the treatment of Parkinson’s disease

Streszczenie
Choroby neurodegeneracyjne, do których należy choroba Parkinsona, charakteryzuje patologiczny proces prowadzący do utraty komórek nerwowych na drodze apoptozy bądź nekrozy. Dokładniejsze poznanie ich patomechanizmów, lepsza diagnostyka, a przede wszystkim leczenie są niezwykle istotne dla współczesnej medycyny. Liczba osób zmagających się z chorobą Parkinsona będzie stale rosnąć, czego powodem jest występowanie zjawiska starzenia się społeczeństwa krajów zachodnich. W badaniach obrazowych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego obraz tej choroby nie jest jednoznaczny. Zastosowanie badania rezonansu magnetycznego w leczeniu choroby Parkinsona ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia terapeutycznego i w mniejszym stopniu z punktu widzenia diagnostycznego ze względu na występowanie pewnych cech choroby w badaniu obrazowym w późnym stadium choroby. Wykonanie rezonansu magnetycznego umożliwia dokładne zlokalizowanie dowolnego celu w mózgu i przeprowadzenie operacji metodą stereotaktyczną. Rezonans magnetyczny ma także niezwykle istotne znaczenie w radiochirurgii z użyciem CyberKnife.

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, rezonans magnetyczny, pozytronowa tomografia emisyjna, radiochirurgia, CyberKnife

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Sylwia Garbaciok1, 3, Krzysztof Ślosarek1, 2, Małgorzata Stąpór-Fudzińska1, Dominika Brzezińska1
1 Zakład Planowania Radioterapii, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. +48 32 278 86 66, e-mail: sylwiajed@o2.pl
2 Wyższa Szkoła Humanitas, Elektroradiologia, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
3 Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, Elektroradiologia, Sosnowiec, ul. Stalowa 9a, 41-214 Sosnowiec