Zarządzanie kadrą specjalistów w dziedzinie inżynierii klinicznej

Ewa ZalewskaCzłonek Clinical Engineering Division IFMBE 2012-2018, stały współpracownik CED od 2018 Przypadający na połowę XX wieku rozwój nowej dziedziny wiedzy, jaką była w latach 40. i 50. inżynieria biomedyczna, i budowy aparatury medycznej spowodował, że coraz więcej aparatury medycznej trafiało do szpitali, a w ślad za nią w szpitalach pojawili się inżynierowie, którzy odpowiadali…